Zpracování osobních údajů

1) Jihomoravská cestovní s. r. o., se sídlem 17. listopadu 3122/21, Břeclav, 690 02, IČ 26950693, DIČ CZ26950693, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47820, zpracovává a v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo.

b. v případě uzavření smlouvy o ubytování a smlouvě o zájezdu

 • jméno, příjmení
 • IČ, DIČ, sídlo
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • číslo účtu a případně další údaje uvedené ve smlouvě, které identifikují konkrétní fyzickou osobu

2) Osobní údaje uvedené v předchozím odstavci pod bodem a. je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za pro zpracování odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi námi, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování nebo pokud nedojde k uzavření smlouvy.

3) Osobní údaje uvedené v odstavci 1. pod bodem b. je nutné zpracovat pro plnění smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy. Po ukončení spolupráce budou tyto osobní údaje dále zpracovávány po dobu 10 let od ukončení pro případné uplatnění práv správce. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písem. e) zákona o ochraně osobních údajů.

4) Na e-mailovou adresu (případně tel.č.) vám budou v případě uzavření smlouvy o poskytování mých služeb zasílána obchodní sdělení (vč. například tzv. ebooků), tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude mnou uchovávána po dobu účinnosti smlouvy a dále 3 let od jejího ukončení, pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.

5) Zpracování osobních údajů je prováděno společností Jihomoravská cestovní s. r. o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – například poskytovatelům služeb Google Analytics, MailChimp, Facebook – jejichž služby jsou v současné době využívány, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů.

6) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jihomoravská cestovní, s.r.o.
17. listopadu 3122/21, 690 02 Břeclav
IČO: 26950693
DIČ: CZ26950693
DS: 53vdwqj

Tyto webové stránky používají dva druhy cookies, podle toho, kam odcházejí data zasílaná cookies.